Nevezési folyamat

1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően: Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a XXXIV. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a XXXIV. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

2. A nevezés

Nevezési időszak: 2018. szeptember 17. – 2019. január 9. (szerda) 23.59 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angolul kell a rezümét is feltölteni.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
  • A pályamunka 2 (kettő) nyomtatott és hőkötéssel rögzített (spirálozott példány nem felel meg) példányának előállítása.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint.
  • Tételes szerzői nyilatkozat kitöltése (hallgató(k) és témavezető(k) által aláírva), szkenelt formában az OTDT adatkezelő rendszerébe történő feltöltése. VÁLTOZÁS: A szakmai bizottság, az OTDT és az ügyvezetés közös megállapodása alapján a tételes szerzői nyilatkozat kitöltése és feltöltése nem szükséges!!!

3. A nevezés kiegészítése

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a hallgató feladata:

Az intézményi TDT-elnök részére át kell adni:

A)    A kinyomtatott pályamunka 2 (kettő) bekötött példánya.
B)   Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum 1 (egy) példányban.

4.2 Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a XXXIV. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak a TDT-elnök részére át kell adniuk az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az abszolutórium időpontjának igazolását a TDT-elnök összegyűjtve küldi meg a számára meghatározott nevezési határidőig az OTDT Titkárságának a többi nevezési dokumentummal együtt. Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 2.1. pontnak megfelelően – a XXXIV. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert az ő esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték. Az esetükben az abszolutórium igazolásának igazoló dokumentum megküldése sem szükséges.

A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK- konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek -  a XXXIV. OTDK-ra benevezhető.

Amennyiben a TDK-pályamunka megfelel a Szekció jelen felhívásában előírt formai követelményeknek, tartalmában legalább 20 %-ban eltér a szakdolgozattól/diplomamunkától, a pályamunka nevezhető a szekcióba.

Az intézményi TDT-elnökök feladatai a XXXIV. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1.  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a XXXIV. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

5.2.    A hallgatók nevezési határidejét követően:

A)    A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)
B)    A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék szekciónként két példányban történő nyomtatása és aláírása
C)    Az abszolutóriumot szerzett hallgatók abszolutóriumot igazoló dokumentumainak begyűjtése.
D)    A kinyomtatott, bekötött pályamunka 2 (kettő) példányának összegyűjtése és a szekciót rendező intézmény részére történő megküldése.
E)    Az így előállított dokumentáció megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a D.1.) és D.2.) pontban leírtak szerint.

D.1.) Az OTDT Titkárságának megküldendő:

  • A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatók abszolutóriumot igazoló dokumentumai.

Az OTDT Titkárságának postai címe:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
OTDT Titkárság

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá, hogy:
„NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ”

Honlap: http://otdt.hu; http://otdk.hu

D.2.) A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő:

  • A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
  • A kinyomtatott, bekötött pályamunka 2 (kettő) példánya.

A Szekció postai címe:

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel, hogy:
„NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, XXXIV. OTDK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ”

F)    Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2019. január 14. (hétfő)

A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT- elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.