Szakmai programok

Kerekasztal beszélgetések

 • Az iskola, az egyház és a civil szervezetek szerepe az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében a közoktatás területén. A pályaorientáció jelentősége.
  moderátor: dr. Kenderfi Miklós
  időpont: 2019.04.25. 15:00- 16:00
  a program tartalma: A hátrányos helyzetből való kitörés egyik valódi esélyét jelenti a jól megtalált pálya, az értelmes munkavégzés. Az ehhez vezető út kihívásokkal teli és több döntés eredménye, melynek az előkészítése nem lehet csupán egy személy, intézmény feladata. A kerekasztal beszélgetés lehetőséget nyújt ezen területen a válaszképes együttműködések, megoldások bemutatására.
 • Kulturális élet és hagyományőrzés. A vidék társadalma. 
  moderátor: dr. Ritter Krisztián
  időpont: 2019.04.25. 15:00- 16:00
  a program tartalma:A terület-, és ezen belül is kiemelten a vidékfejlesztés szakirodalma rendkívüli fontosságot tulajdonít azoknak a tényezőknek, melyek a helyi identitás, az adott településhez tartozás erősítésén keresztül hozzájárulnak a rurális területek legnagyobb problémáinak, az elvándorlás-, az elöregedés folyamatának, a vidék „kiürülésének” megoldásához. A Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének szervezésében az utóbbi években - lassan évtizedekben - lefolytatott falukutató táborok során rengeteg erre vonatkozó empirikus tapasztalat halmozódott fel. A kerekasztal ezekre a tapasztalatokra támaszkodva, valamint meghívott előadók segítségével próbálja körüljárni, hogy a helyi kulturális élet felkarolása, a hagyományőrzés, és ezen keresztül az identitás erősítése miképpen segíti a vidék társadalmi problémáinak orvoslását.
 • Olvasási szokásaink.
  moderátor: Lestyán Katalin
  időpont: 2019.04.25. 16:00- 17:00
  a program tartalma: Az olvasás az egyik legfontosabb és legösszetettebb szellemi tevékenységünk. A könyvek és az olvasás révén, szinte észrevétlenül jutunk intellektuális és érzelmi gazdagodáshoz, műveltségünk és tudásunk gyarapodásához, kedvező irányú személyiségformálódáshoz. Mégis nagyon gyakran halljuk: egyre kevesebbet olvasunk.
  Miként változtak olvasási szokásaink az elmúlt években? Miért fontos, hogy a fiatal generációk olvasóvá „nevelődjenek”? Mi lehet ebben a könyvtárak szerepe? Hogyan formálhatják gondolkodásunkat, személyiségünket az olvasott szövegek?
  A téma szakértőinek segítségével ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Szakmai beszélgetések

 • Az iskolák helyzete Magyarországon.
  moderátor: dr. Kolta Dóra
  időpont: 2019.04.25. 16:30- 17:30
  a program tartalma: A szakmai beszélgetés keretében Fábián Bertalan, a gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója tart bevezető előadást. Az iskola nem csak Pest megye, hanem az ország legjobb gimnáziumai közé tartozik, igazgató úr sokéves pedagógiai és vezetői tapasztalatai alapján beszél a hazai közoktatás mai helyzetéről. Szó lesz az érvényes oktatási szabályrendszerről, a települések lélekszáma és a tanulólétszám közötti korrelációról, a tanórán kívüli lehetőségekről, a nyelvoktatásról, a felvételi rendszerről. A beszélgetésen részt vevők természetesen egyéb, a magyar iskolarendszerrel kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik.
 • Demográfiai folyamatok és lehetséges közpolitikai válaszok.
  moderátor: dr. Farkas Tibor
  időpont: 2019.04.25. 16:30- 17:30
  a program tartalma: A beszélgetés egy rövid bevezető előadással kezdődik, amelyben ismertetjük a legfrissebb demográfiai folyamatokat. A születések számának, a termékenységnek, a halálozások számának és a vándorlási folyamatoknak a bemutatásán túl a népesedést közvetetten befolyásoló tényezőkről is szót ejtünk. Ezt követően a résztvevők segítségével elemezzük a lehetséges közpolitikai válaszokat. Szeretettel várjuk a szakmabelieket, az OTDK résztvevőit és a kollégákat is.
 • Doktori programok bemutatkozása:
  időpont: 2019.04.25. 14:30- 16:00
  a program tartalma: A szakmai programok keretén belül lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók közvetlenül is megismerhessék a társadalomtudományi doktori iskolák működését, céljait, kutatási programjait, valamint az azokba való bekapcsolódás lehetőségeit.
  • Budapesti Corvinus Egyetem: Szociológia Doktori Iskola
  • Debreceni Egyetem: Szociológia és társadalompolitika doktori program
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem: Szociológia Doktori Iskola
  • Pécsi Tudományegyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Workshopok

 • Konfliktuskezelési technikák.
  moderátor: dr. Budavári-Takács Ildikó
  időpont: 2019.04.25. 15:00- 16:30
  a program tartalma: Hogyan alakítsuk a konfliktusokat békés párbeszéddé? Marshall B. Rosenberg módszere két jelképes figurával, a sakállal és a zsiráffal mutatja be az erőszakos és a szelíd kommunikációt. A zsiráfnyelv négy egyszerű lépésben elsajátítható, a Workshopon ezt a négy lépést fogjuk megismerni.
 • Tanárok és diákok - generációkról másképpen.
  moderátor: dr. Mészáros Aranka
  időpont: 2019.04.25. 16:00- 17:30
  a program tartalma: A program során sor kerül a  Baby boom, X, Y és Z generációk jellemzőinek bemutatására, az emiatt a tanárok és diákok között kialakuló konfliktusok ismertetésére, megbeszélésére s a lehetséges megoldások közös átgondolására.
 • Kommunikációs tréning.
  moderátor: dr. Rudnák Ildikó
  időpont: 2019.04.25. 15:30- 17:00
  a program tartalma: Hitelesség – önbizalom – siker
  A tréning során szerepjátékok segítségével világítunk rá azon összefüggésekre, amelyek a kommunikációnk fejlesztését, erősítését szolgálják. Nem csupán az fontos, hogy mit mondunk, hanem a hatékonyságunk attól is függ, miként tesszük ezt. A tréning tehát a „hogyan”-hoz ad segítséget.
   
Munkáltatói programok
 • Válj láthatóvá az online világban digitális névjegykártyával és életrajzzal!
  moderátor: Tóth Katalin, mestertanár, SZIE-GTK
  Időpont: 2019.04.25. 15:00- 16:00
  Helyszín: Szeminárium I. előadó
  a program tartalma: Az előadás arra ad választ, hogy hogyan lehet digitális névjegykártyát és életrajzot csinálni, amivel sikeresebbé válhatunk a munkaerőpiacon
  Meghívott előadó: Szelle Ákos, oktatási igazgató, MTT Media Kft.
 • A külhoni magyar fiatalok értékrendjének, jövőképének és elvándorlási gyakorlatának feltérképezése

moderátor: Tóth Katalin, mestertanár, SZIE-GTK
időpont: 2019.04.25. 16:00- 17:00
helyszín: Szeminárium I. előadó
a program tartalma: Az előadás a külhoni magyar ifjúságkutatásba biztosít betekintést. Megismerhetjük az aktuális trendeket, miközben a társadalomtudományi kutatás gyakorlati alkalmazásának rejtelmeiről is pontosabb képet kaphatunk.
Meghívott előadó: Dr. Bali János, kutatási igazgató, NSKI

 

A részvétel regisztrációköteles, a programok minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak.