Szent István Egyetem

A Szent István Egyetem (SZIE) a felsőoktatási intézmények integrációs programjának részeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola szervezeti integrációjával 2000. január 1-jén jött létre. A SZIE struktúrája az elmúlt közel két évtized alatt többször módosult.
 
A Szent István Egyetem megalakulásától kezdve vállalta, s vállalja jogelőd intézményei hagyományainak továbbvitelét, a történeti múlt megis­merését és egyben megismertetését. Jogelőd intézménynek az 1920-1934 között működő budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakosztálya, illetve 1934-től a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar Mezőgazdasági Osztálya. A gödöllői felsőoktatás közvetlen gyökerei az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetem 1945-ös létesítéséig nyúlnak vissza.
 
A Szent István Egyetem és jogelőd intézményei fennállása óta sokszor idézett Móricz Zsigmond egyik írása, amely Az Est című lap 1919. február 26-i számában jelent meg Egy koronagyémánt s ezer koldustarisznya címmel. A páratlan egyetemtörténeti adalék arról az ideáról szól, hogy a gödöllői uradalmat kell a „magyar földmívesképzés igazi központjává" alakítani.
Így abban az intézményben fogadjuk a XXXIV. OTDK Tisztelt résztvevőit, amelyik a következő évben, 2020-ben ünnepli az egyetemi szintű keretben művelt agrárképzés 100 éves, azon belül az önálló agráregyetem megalakításának 75. valamint a Szent István Egyetem létrejöttének 20. évfordulóját.

Jelenleg 8 kar alkotja a Szent István Egyetemet.

A Gödöllői Campuson:

  • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • Gépészmérnöki Kar
  • Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

A Budai Campuson:

  • Élelmiszertudományi Kar
  • Kertészettudományi Kar
  • Tájépítészeti és Településszervezési Kar

Budapest Thököly úton:

  • Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Szarvason:

  •  Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

A Szent István Egyetemen 10 doktori iskola, 13 szakkollégium, 8 tudományos diákköri szervezet működik. A Szent István Egyetem személyi állománya több mint 1500 fő, hallgatói létszáma meghaladja a 11 ezer főt.

Az intézmény központja Gödöllőn, a Páter Károly u. 1. alatti campuson található. A zöld környezetben fekvő épületek kiváló környezetet biztosítanak a három kar működéséhez, az elméleti és gyakorlati képzés megvalósításához. A SZIE 5 campusán a diákélet pezsgő! Szinte minden héten szervezésre kerül az Egyetemi/Kari Hallgatói Önkormányzatnak, a Doktoranduszok Szövetségének vagy egyéb hallgatói szervezetnek köszönhetően egy vagy több szakmai, kulturális esetleg szabadidős program a hallgatók számára. A Gödöllői Campuson található a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlesztési Szakmúzeum, az Operatív Szaknyelvoktatás Vizsgáztatási Központ, a Sport Központ, az Izotóp laboratórium, a Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ, a Gödöllői Botanikuskert és számos műemlék. Az egyetem vidéki campusaihoz kapcsolódnak a Budai Arborétum, a Soroksári Botanikus Kert és a Szarvasi Arborétum is. 

 

Forrás:

SZIE honlap / Az Egyetem története / https://szie.hu/A_Szent_Istvan_Egyetemrol/Preambulum
SZIE Lap 2018. január, XX. évf.,1. sz. 20. p. / Móricz Zsigmond és a gödöllői egyetem /http://ujsag.szie.hu/files/2018/2018_januar_ujsag.pdf