Szervezők

A Szekció honlapjának címe: www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu
A Szekció e-mail címe: tarstudotdk2019@gtk.szie.hu

Ügyvezető elnök: Csehné dr. Papp Imola 
egyetemi docens, intézeti igazgató 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 
Telefon: 06 (28) 522-000/2644
E-mail: Papp.Imola@gtk.szie.hu

Ügyvezető titkár: Dr. Szabó Katalin
adjunktus
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 
Telefon: 06 (28) 522-000/2644
E-mail: Szabo.Katalin@gtk.szie.hu

Szervező titkár: Visztenvelt Andrea 
egyetemi tanársegéd
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Telefon: 06 (28) 522-000/3643 
E-mail: tarstudotdk2019@gtk.szie.hu

Hallgatói képviselő: Gubacsi Franciska
PhD hallgató
Regionális Tudományok Doktori Iskola
Telefon: 06 (28) 522-000/2064 és 06 (70) 216 9198
E-mail: gubacsi.franciska@phd.uni-szie.hu,

Helyettes hallgatói képviselő: Lőrincz Balázs
egyetemi hallgató
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Telefon: 06 (30) 367-3114
E-mail: lorincbalazs97@gmail.com, Lorinc.Balazs@hok.szie.hu