Előadásról

Tisztelt Nevezett Hallgatók!
 
A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi szekciójában 2019. április 24-25-én kell bemutatniuk tudományos diákköri pályamunkáik prezentációját, a rövidesen megjelenő program beosztásnak megfelelően.
 
Az előadás megtartására 15 perc áll rendelkezésükre! Kérjük, hogy ezt betartani szíveskedjenek! A prezentációt kb. 10 perc vita követi, ahol a tagozati zsűri érdeklődő kérdéseit teszi fel a pályamunka témájával kapcsolatosan.
 
Az előadás megtartásához számítógép és projektor lesz minden tagozati teremben, melyen a power point diasorokat levetíthetik.
Az előadás ppt-t előre kérjük majd megküldeni. Ennek pontos módjáról rövidesen tájékoztatunk minden érintettet.
Az előadásokat a tagozati zsűri pontokkal értékelni fogja.
 
A bemutató értékelésének szempontjai a következők. (szekció felhívás 1. sz. melléklet)
1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága (max. 10 pont)
2. Az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.) (max. 10 pont)
3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség (max:10 pont)
Összesen 30 pont érhető el az előadáson.
 

A pályamunka végső pontszáma a két vagy több írásbeli pontszám átlagának és a szóbelin szerzett pontoknak az összegéből alakul ki.