Bírálatok

Tisztelt Nevezett Hallgatók!
 
A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi szekcióba nevezett pályamunkák bírálatát a szekciófelhívás 1. számú melléklete szabályozza.
Ez kimondja, hogy a benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli a Társadalomtudományi Szekció 1. sz. melléklet 6. pontjában rögzített szempontok alapján.
Az írásbeli bírálat során szerezhető maximális pontszám és az írásbeli pontszámok számítási módját szintén a szekciófelhívás 1. sz. melléklet 6. pontja rögzíti.
 
A pályamunkáknál maximálisan elérhető pontszám 50 pont bírálónként.
Ha a két bírálat között legalább 15 pont az eltérés, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Az írásbeli bírálat végső pontszáma a bírálók által adott pontszámok számtani átlaga.
Amennyiben az írásbeli bírálatok átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 60 %-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra az OTDK-n.
 
A Szekció rendezői törekednek arra, hogy a bírálatok legkésőbb a konferenciát megelőző 10. napig elkészüljenek, de ha ez nem valósul meg, úgy ezen ok miatt a pályamunka nem zárható ki az OTDK-ról.
Az elkészült bírálatokat a Társadalomtudományi Szekció rendezői az OTDT online rendszerében publikálják. A pontszám és a szöveges bírálat egyaránt nyilvánossá válik a konferenciát megelőzően 10 nappal.