Bírálati szempontok

A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi szekció dolgozat értékelésének szabályai:

A benyújtott pályamunka legalább két darab, egymástól független szöveges és számszerűsített értékelésben részesül. A számszerűsített értékelés szempontrendszere a maximálisan adható pontokkal a következő:

1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága       5 pont

2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme                       5 pont

3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága                                5 pont

4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége      5 pont

5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete         5 pont

6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése                                                5 pont

7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja 5 pont

8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont

9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége             5 pont

10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja                                  5 pont

Összesen:                                                                             max: 50 pont

 

Az  írásbeli  munka  értékeléseként  kapott  pontszám  a  két  bíráló  által  adott  pontszámok  átlaga.

Amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, harmadik bíráló is felkérésre kerül, és a három pontszámot átlagoljuk.

Amennyiben az írásbeli bírálatok átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 60 %-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra az OTDK-n.

Az országos konferenciára csak a legalább 30 átlagpontszámot elért dolgozat bocsátható!

 

A pályamunka formai követelménye, melyet a XXXIV. OTDK Társadalomtudományi szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmaz

(kivonat a bírálók számára)

 

A pályamunkát magyar és angol nyelven lehet benyújtani.

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

A plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma).

 

A pályamunka formai követelményei:

Általános formai kritériumok:

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12

Sortáv: 1,5

Margó: 2,5

 

Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat minimum oldalszáma: 20

A dolgozat maximum oldalszáma: 60

A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi –azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő –rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.

Kiegészítő dokumentum feltöltése nem engedélyezett.

 

Hivatkozások módja:

A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard -rendszer)

 

További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható.

Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.

A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma szerepelhet. A cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon. A jelige legyen véletlenszerű.